Condicions del contracte d’ocupació

  • Atenció telefònica i per internet  al públic a partir de les 9 h del matí fins a les 24 h
  • Al moment de la contractació s’ha de fer una paga i senyal del 30 %.
  • El pagament es farà dins les 48 h següents a la contractació, si no es fa es donarà per anulada la reserva, si s’ha fet el pagament hi s’ha d’anular la reserva per una força major, Casa Ros buscara una altra data disponible per no perdre la reserva.
  • A part del preu s’ha d’incloure la taxa turística que es de 0,60 € per persona i dia sempre que siguin majors de 17 anys fins al 7 dia d’estada.
  • L’horari d’entrada i sortida és:

Entrada 16:00h—23:00h – Sortida 10:00h—11:00h.

*L’horari d’entrada i sortida pot variar depenen de l’ocupació.