Casa Ros ha obert una Agrobotiga on es podrà trobar diversos productes de fruits secs de elaboració propia, així com altres productes de proximitat de la provincia de Lleida i de categoria gourmet.

Les Agrobotigues, es defineixen com a aquells punts de venda, propietat dels pagesos i/o les seves cooperatives, a partir dels quals fan venda directa dels seus productes sense la mediació d’un distribuïdor.

 

 

 

Aquest tipus d’establiments tenen una important implantació al medi rural, on suposen una part considerable de la distribució alimentària, en consonància amb la important presència de les cooperatives agràries. Són un forma de distribució directa molt valorada, perquè, en molts casos, estan lligades a la qualitat i l’artesania alimentària.

Aquesta Agrobotiga, és trobarà a l’entrada mateix del poble d’Agulló.

Esperem la vostra visita !